Najwięcej spalin

0
253
Rate this post

Okazuje się, że najwięcej spalin o bardzo trujących właściwościach wydobywa się przy hamowaniu oraz na ?jałowym biegu” przy np. grzaniu silnika na mrozie, przy ?korkach” ulicznych i postojach przed skrzyżowaniami. Przeanalizujmy uproszczoną tabelę Leitha i Chassa, w której zamiast dokładnych stężeń poszczególnych składników spalin zaznaczono tylko, przy jakiej pracy silnika następuje największa emisja poszczególnych frakcji. Wynika z niej, że silnik w czasie pracy najmniej emituje tlenku węgla i węglowodorów zawierających substancje rakotwórcze. Celowe jest więc budowanie autostrad szybkiego ruchu, nie tylko ze względu na oszczędność czasu i benzyny, ale również ze względu na ochronę środowiska. Trasy przelotowe zmniejszają częstość pracy silnika w niedogodnych warunkach ? hamowania, biegu jałowego i przyspieszania, a przez to przeciwdziałają nadmiernej emisji bardzo szkodliwych związków chemicznych. Ponieważ szczególnie trujące spaliny wydzielane są przy biegu jałowym słuszne są zarządzenia mówiące, że rozgrzewany samochód, stojący pod czyimś oknem, musi mieć rury wydechowe skierowane w przeciwnym kierunku.