Cyklaza adenylowa

0
543
4/5 - (1 vote)

Obecnie wiemy, że cyklaza adenylowa znajduje się prawie we wszystkich błonach komórkowych; ponadto wykryto kilkanaście hormonów działających w podobny sposób, tj. stymulujących syntezę tego enzymu i wytwarzanie cAMP w komórkach docelowych. Jeśli jednak liczne hormony działają w ten sam sposób, to czym można wytłumaczyć ich swoistość? Dlaczego ty- reotropina krążąca w krwi wzmaga aktywność cyklazy adenylowej w komórkach tarczycy pobudzając je tym samym do wytwarzania tyroksy- ny, podczas gdy adrenalina, działająca na ten sam enzym w komórkach wątroby, wywiera na tarczyr cę bardzo mały wpływ lub nie wywiera go wcale? Prawdopodobnie zjawisko to polega na tym, że każdy rodzaj komórki docelowej ma w swojej błonie komórkowej inne grupy receptorowe dla hormonów, niezależnie od cyklazy adenylowej. Komórki tarczycy mają prawdopodobnie receptory, które wiążą tyreotropinę, lecz nie wiążą kortyzonu czy adrenaliny. Natomiast komórki wątroby i mięśni muszą mieć receptory dla adrenaliny, lecz nie mają ich dla tyreotropiny. O wiele trudniejsze jest pytanie dlaczego zwiększenie stężenia cAMP, będące rezultatem pobudzenia cyklazy adenylowej, wywiera tak różne efekty wewnątrz różnych typów komórek? Ostatnio stwierdzono, że cykliczny AMP może działać jako regulator rozlicznych reakcji enzymatycznych. Nadal nie wiadomo, dlaczego ten związek miałby działać na enzymy konieczne do produkcji tyroksyny w komórkach tarczycy bez widocznego wpływu na poziom glukozy w tarczycy, chociaż wywołuje on także wyraźne zmiany w metabolizmie glukozy w komórkach wątroby.

Źródło: https://bochen-chleba.pl/chleb-na-swiecie-jak-roznia-sie-tradycje-piekarskie-w-roznych-krajach/