Jakie są przejawy astygmatyzmu?

Astygmatyzm charakteryzuje się tym, że zamglona jest część doświadczanego obrazu czy też wręcz kompletny obraz. Nie ma przy tym znaczenia w jakim odstępie od nas znajduje się śledzony punkt. Pobocznymi przejawami astygmatyzmu będą dodatkowo bóle głowy bądź bóle i zmęczenie oczu. Objawy choroby są często trudne do jednoznacznej oceny.

Jak leczyć astygmatyzm?

Leczenie astygmatyzmu polegać będzie na polepszeniu optycznego przyrządu oczu. Dokonać tego można przez aplikację pomocniczego pierwiastka załamującego światło. Pomocna soczewka w postaci szkła okularowego czy soczewki kontaktowej może spowodować odmianę rodzaju załamywania światła. Astygmatyzm leczy się wykorzystując soczewki toryczne i okulary cylindryczne. Korekcja wzroku osiągana laserowo jest następnym rodzajem kurowania astygmatyzmu. Zabiegu tego dokonano po raz pierwszy u schyłku wieku dwudziestego. W tym momencie laserowa korekta defektu wzroku jest procedurą dosyć znaną. Wciąż jednak Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje jej. Laserowa korekta wzroku pozwoli na porządnie wyleczyć nawet niezwykle natężony astygmatyzm.