Oddzialywania miedzykomorkowe

0
356
3/5 - (1 vote)

Jeżeli zabarwi się nietoksycznym barwnikiem małą grupę komórek w pobliżu bieguna wegetatywnego gastruli żaby, to zabarwione komórki można później odnaleźć w skórze brzucha kijanki. Oznacza to, że w normalnym przebiegu rozwoju zarodka, komórki te wytworzą skórę. Natomiast jeżeli zabarwi się tę samą grupę komórek i następnie przeszczepi się je w okolicę bieguna animalnego, to wejdą one w skład mózgu, a nie skóry, różnicując się w normalne komórki nerwowe. Oznacza to, że wspomniane komórki po przeszczepieniu rozwinęły się zgodnie ze swą nową pozycją. Jeżeli jednak ten sam eksperyment wykona się jeden lub dwa dni później, pod koniec gastrulacji, wyniki są inne. Przyszły naskórek umieszczony w okolicy nerwowej, nie uwzględnia nowej lokalizacji i różnicuje się jako naskórek. Innymi słowy w przebiegu gastrulacji są ograniczone możliwości rozwojowe – los komórek zostaje zdeterminowany Ponadto można wykazać, że stan zróżnicowania powstaje w wyniku ruchów gastrulacyjnych, które stwarzają komórkom inne możliwości wzajemnego oddziaływania. Jednym z takich oddziaływań jest indukcja embrionalna, w której substancje przechodzą z jednej warstwy do drugiej i powodują, że tkanka reagująca wchodzi na nową drogę różnicowania. Wkrótce po ukończeniu gastrulacji u żaby, ektoderma w półkuli animalnej, pod którą znajduje się sklepienie prajelita, zaczyna tworzyć płytkę, zwaną płytką nerwową, która jest po bokach ograniczona przez fałdy nerwowe. Fałdy nerwowe zbliżają się do siebie, tworząc zamkniętą cewkę po stronie grzbietowej zarodka. Jest to cewka nerwowa, z której powstanie mózg i rdzeń kręgowy. Tworzenie płytki nerwowej i jej późniejszy rozwój zależą od kontaktu ektodermy z komórkami mezodermy tworzącymi sklepienie prajelita. Jeżeli w jakiś sposób nie dopuści się do inwaginacji mezodermy lub gdy się ją oddzieli od leżącej nad nią ektodermy, to ektoderma przekształci się w skórę, a nie w tkankę nerwową. Mówimy więc, że mezoderma jest induktorem układu nerwowego, a ten rodzaj oddziaływania nazywamy indukcją.

Źródło: https://www.dojubilera.pl/gemmologia-w-erze-cyfrowej