Szermierka dla każdego

0
549
Rate this post

Szermierka to dziedzina wchodząca w skład szeroko rozumianych sztuk walki. Należy jednak podkreślić, że walka sportowa to nie tylko umiejętność władania konkretnymi narzędziami, ale przede wszystkim zdolności analityczne oraz obiektywna ocena sytuacji. Niezbędna  jest także umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz ich spontaniczna zmiana. Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że szermierka to dziedzina trudna, adresowana przede wszystkim dla osób dorosłych. Wiadomo jednak, że pewne nawyki i umiejętności sportowe należy wypracować już we wczesnej młodości, dlatego też w wielu klubach sportowych prowadzone są zajęcia z szermierki dla dzieci. Analizując tę kwestię należy podkreślić, że szermierka dla dzieci charakteryzuje się specyficzną formą oraz określonymi zasadami walki. Inaczej rzecz ujmując, szermierz powinien znać technikę walki i prawidłowo posługiwać się dostępnymi narzędziami. Istotną funkcję na tej płaszczyźnie odgrywa trener, którego zadaniem jest koordynowanie umiejętności zawodnika oraz ćwiczenie techniki walki.