Leczenie przerywane

0
298
Rate this post

rp_meydycna28.jpgOceniano szereg schematów leczenia przerywanego i potwierdzono jego skuteczność, co najmniej taką samą, a niekiedy większą w porównaniu z leczeniem standardowym. Interesujące z teoretycznego punktu widzenia, leczenie przerywane ma dwie zalety praktyczne: łatwiej jest kontrolować przebieg leczenia, a w wielu przypadkach działania toksyczne są mniej nasilone niż w chemioterapii klasycznej. Badania w Madras  stanowiły pierwszy krok w kierunku zmiany dotychczas przyjętych zasad leczenia gruźlicy;  jedna dawka dobowa  400  mg  izoniazydu (stosowanego w  leczeniu skojarzonym) była skuteczniejsza niż dawka 200 mg stosowana 2 razy na dobę, mimo że ten ostatni schemat stosowania zapewniał stałe stężenie leku w osoczu. Od tego czasu przeprowadzono wiele badań klinicznych, w których oceniano przydatność różnych sposobów dawkowania w porównaniu ze standardową metodą leczenia. Na przykład, w jednym z badań kontrolowanych właściwe leczenie w obu grupach było poprzedzone intensywnym leczeniem streptomycyną z PAS-em i izoniazydem stosowanym przez  3 miesiące.  Leczenie  było skuteczne u wszystkich 233 chorych otrzymujących streptomycynę 2 razy w tygodniu z dużymi dawkami izoniazydu i podobnie u 163 spośród 165 chorych, którym podawano  codziennie  PAS  z małymi  dawkami  izoniazydu . Byłoby nawet dogodniej stosować leki w większych odstępach czasu niż 2 razy w tygodniu, jednak nie można zwiększać dawki izoniazydu powyżej   15 mg/kg masy  ciała  ze względu na ryzyko  ostrych działań toksycznych.