Psychologia – co to jest?

Psychologia jest nauką, której głównym tematem zainteresowania jest człowiek. Ma na celu badanie zachowania oraz procesów psychicznych, a więc w dużym uproszczeniu szuka odpowiedzi na pytanie: jaka jest natura człowieka, czym się kieruje, dlaczego zachowuje się w taki a nie inny sposób?
Psychologowie zajmują się badaniem zachowania zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego a także zmian (fizycznych oraz emocjonalnych) występujących w ciągu życia człowieka.
Przedmiotem zainteresowania psychologów jest:
– system nerwowy,
– wrażenia, spostrzeganie,
– inteligencja,
– uczenie się oraz pamięć,
– język i myślenie,
– dojrzewanie,
– rozwój,
– osobowość,
– stres i zdrowie,
– zaburzenia psychiczne oraz sposoby ich diagnozowania i leczenia,
– zachowania seksualne,
– postępowanie i funkcjonowanie w społeczeństwie.
Psychologię można podzielić na:
– rozwojową,
– osobowości,
– społeczną,
– przemysłową i organizacji.
Nauka ta zajmuje się niemal każdym obszarem związanym z człowiekiem i jego otoczeniem, a także z czynnikami mogącymi mieć wpływ na jego zachowanie.