Chociaż drugie podkrólestwo roślin – Embryophyta – obejmuje tylko dwa typy, mianowicie Bryophyta i Tracheophyta, liczy ono aż około pół miliona gatunków, stanowiących trzy czwarte liczby gatunków całego królestwa roślin. Zakłada się, że te dwa typy roślin powstały niezależnie w procesie rozwoju ewolucyjnego z zielonych glonów. Pomimo niezależnego pochodzenia gatunki należące do tych dwu typów roślin mają pewne cechy wspólne. Po pierwsze, prawie wszystkie Embryophyta są w zasadzie organizmami lądowymi. Wprawdzie jest wśród roślin wyższych wiele gatunków właściwych roślin wodnych, wszelkie dane świadczą jednak, że przodkami ich były rośliny lądowe; podobnie ssaki morskie pochodzą od ssaków lądowych. Po drugie, wszystkie rośliny należące do tej grupy wykształcają zarodki, które rozwijają się w żeńskich organach rozrodczych dostarczających im pokarmów i ochrony – w pewnym stopniu podobnie, jak to się dzieje u ssaków, a w przeciwieństwie do roślin niższych. Po trzecie, wszystkie Embryophyta rozmnażają się płciowo. Wytwarzają one wielokomórkowe sporangia i wielokomórkowe organy płciowe: archegonia i anterydia. Z innych cech Embryophyta należy wymienić wytwarzanie gamet męskich i żeńskich, chlorofilu i karotenoidów  oraz słabo przepuszczalnej dla wody kutykuli pokrywającej większość powierzchni nadziemnej części rośliny. Wreszcie dla wszystkich Embryophyta charakterystyczna jest wyraźna przemiana pokoleń, czyli występowanie w cyklu życiowym na przemian wielokomórkowego pokolenia gametofitowego i wielokomórkowego pokolenia sporofitowego.