Sporty powietrzne

Paralotniarstwo to sport i forma rekreacji polegająca na lataniu przy użyciu paralotni. Jest to sport bardzo popularny w Europie i Ameryce Południowej.
Paralotniarstwo to w większości sport czysto amatorski, lecz istnieje jednak kilkuset zawodowców, którzy regularnie startują w różnych zawodach krajowych i zagranicznych.
Najprostszą formą latania na paralotni są zloty polegające na starcie ze zbocza o odpowiednim nachyleniu, a następnie szybowaniu i lądowaniu na położonym niżej lądowisku.
Najbardziej doświadczeni piloci wykorzystują zjawiska termiczne do pokonywania znacznych odległości. Po wzniesieniu się w kominie na odpowiednio dużą wysokość, pilot szybuje w kierunku następnego spodziewanego komina i znajdując go nabiera ponownie wysokości, którą utracił w wyniku szybowania. Powtarzanie tych manewrów powoduje że pilot jest w stanie przemieszczać się w wybranym kierunku, najczęściej zgodnym z kierunkiem wiejącego wiatru.
Paralotnie to bezpieczne zajęcie, tak długo, jak przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.